Kardökmak A.Ş. Çevre ve İSG Politikası

Şirketimiz Döküm Sanayi ve Talaşlı İmalat Sektöründe hizmet vermekte olup, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarının şartlarına uyarak, insan ve çevre etkisini göz önünde bulundurarak oluşabilecek riskleri minimize etmeyi ve tüm çalışanlar ile birlikte Çevre ve İSG şartlarının iyileştirilmesini sağlamayı hedeflemektedir.

Bu amaçla faaliyetlerimizin yürütülmesi sırasında;

  • Yürürlükteki Çevre ve İSG konuları ile ilgili tüm yasal mevzuata ve diğer uluslararası anlaşmalara uyacağımıza,
  • Yönetim Sisteminin performansını ve etkinliğini izlemek, ölçmek ve bu faaliyetlerin devamlılığını sağlayarak Çevre ve İSG performansını sürekli iyileştirmeyi sağlayacağımızı,
  • Başarılı olmak ve hedeflerimize ulaşmak amacıyla, çalışanlarımızda Çevre ve İSG bilincinin oluşmasını sağlamayı ve bu maksatla gerekli eğitimleri vereceğimizi,
  • Faaliyetlerimiz sonucunda oluşabilecek Çevre etkilerinin ve İSG risklerinin belirlenmesini ve bu riskleri minimize etmeyi,
  • Tüm çalışanlarımız ile birlikte taşeronlar ve misafirlerimizin güvenliğini sağlamak için yeterli önlemleri almayı,
  • Çevre ve İSG politikamızı, KARDÖKMAK A.Ş. adına çalışan tüm kişilere duyurup, topluma ve ilgili tüm kuruluşlara açık tutacağımızı taahhüt ederiz.