Sık Kullanılanlara Ekle! | English | SSS |

KARDÖKMAK A.Ş. WEB SİTESİ İLKELERİ – YASAL UYARI
Kardökmak A.Ş. Web Sitesini ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Web sitesinin sahibi KARDÖKMAK A.Ş. olup, site üzerinde her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisine sahiptir. Web sitesinin kullanımı aşağıda belirtilen şartlara tabi olup, lütfen siteyi kullanmadan önce aşağıda belirtilen şartları dikkatle okuyunuz. KARDÖKMAK A.Ş. 'nin söz konusu şartlarda önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır. Bu nedenle işbu web sitesini her ziyaret edişinizde (bundan sonra ziyaretçi, KULLANICI olarak anılacaktır) yasal uyarı bölümünü yeniden gözden geçirmenizi ve yapılmış değişiklikleri dikkate almanızı rica ederiz.

KULLANICI, web sitesini görüntülemekle aşağıda belirtilen hususları peşinen kabul etmiş sayılacaktır. Bu metinde yeralan hususları kabul etmediğinizi belirtiyorsanız, bu Web Sitesi 'ni kullanmayınız.

SİTE KULLANIMI:

1) Bu web sitesinde yer alan bilgiler KARDÖKMAK A.Ş. 'nin ticari ve tescilli markası niteliğindedir. Bu ticari markaların veya web sitesi içeriğinde yer alan diğer yazılı ve görsel materyallerin izinsiz veya kötüye kullanımı açıkça yasak olup bahsedilen durumlar fikri ve sınai hakların, Türk Ticaret Kanunu'nun ve izinsiz kullanımı yasaklayan sair mevzuat hükümlerinin ihlali anlamına gelir. Böyle bir durumun tespiti halinde KARDÖKMAK A.Ş. tarafından kanuni hakların korunması adına her türlü yasal yola müracaat edilmesi ile maddi/manevi tazminat talep edilmesi ve suç duyurusunda bulunulması hakları saklıdır.

2) Görüntülemekte olduğunuz web sitesinde bulunan hiçbir bilgi, KARDÖKMAK A.Ş. ' den önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Sitenin bütünü veya bir kısmı kaynak gösterilmeden başka bir web sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. KARDÖKMAK A.Ş. 'nin yasal hakları saklı kalmak koşuluyla, kişisel ve ticari olmayan kullanım amaçlarıyla bu sitenin olanaklarından yararlanılabilir.

3) Görüntülemekte olduğunuz web sitesinde yer alan bilgiler ile ilgili olarak KARDÖKMAK A.Ş. 'nin herhangi bir sorumluluğu söz konusu değildir. Her ne kadar KARDÖKMAK A.Ş. bu web sitesindeki tüm bilgilerin doğru olması için gerekli tüm gayreti göstermekte ise de sitede yer alan bilgilerin doğruluğu veya tamlığı, uygulanabilirliği veya bu sitede yer alan bilgiler kullanılmak sureti ile istenilen sonucun elde edilebileceği konusunda KARDÖKMAK A.Ş. 'nin herhangi bir taahhüdü veya garantisi bulunmamaktadır. KULLANICI, bu web sitesinden elde ettiği özel amaçları için kullandığı bilgiler nedeni ile uğradığı/uğrayabileceği zararlar KARDÖKMAK A.Ş. 'den herhangi bir talepte bulunamayacağını kabul etmektedir.

4) İşbu sitede yer alan beyanlar hukuken taahhüt niteliğinde olmadığı gibi KARDÖKMAK A.Ş. açısından herhangi bir bağlayıcılığı bulunmamaktadır. KARDÖKMAK A.Ş. tarafından, KULLANICI tarafından görüntülenen www.kardokmak.com.tr web sitesinde yer alan bilgilere ilişkin olarak açıkça ya da zımnen yasal olarak sorumluğunu doğuracak mahiyette herhangi bir garanti verilmemektedir. Başka bir ifade ile, KULLANICI'nın www.kardokmak.com.tr web sitesinden elde ettiği bilgileri kullanması neticesinde, gerek KULLANICI 'nın gerekse 3. şahısların uğrayacağı maddi veya manevi zararlardan KARDÖKMAK A.Ş. 'nin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığı tüm sorumluluğun KULLANICI'ya ait olduğu KULLANICI tarafından kabul edilmiştir.

KULLANICI GÜVENLİĞİ:

5) KARDÖKMAK A.Ş. web sitesinin virüs önlemlerini almış olmakla birlikte bu konuda bir garanti vermemektedir. Herhangi bir bilgi, belge, uygulama, yazılım vb. indirmeden önce virüslerden korunma konusunda gerekli önlemlerin alınması tavsiye edilir. KULLANICI  bu nedenle uğramış olduğu/olacağı zararlara ilişkin olarak KARDÖKMAK A.Ş. 'den herhangi bir talep hakkı bulunmamaktadır. KARDÖKMAK A.Ş. tarafından www.kardokmak.com.tr web sitesi üzerinden başka web sitelerine, kişisel sayfalara linkler verilmiş olabilir. Ancak, bu durum kesinlikle sitede linkleri verilen web sitelerindeki veya kişisel sayfalardaki görüş ve önerilerin KARDÖKMAK A.Ş. tarafından da kabul edildiği anlamına gelmemektedir. Aynı şekilde KARDÖKMAK A.Ş. linklerini vermiş olduğu web sitelerinde veya kişisel sitelerde yer alan bilgilerin KULLANICI tarafından ön izin alınmaksızın kullanılma hakkına sahip olunduğu yönünde bir taahhütte de bulunmamakta olup kullanılmadan önce ilgili web sitesinin sahibi gerçek veya tüzel kişiden izin alınması gerekmektedir. Linklerle mutlaka ilgili sitelere ulaşılacağı, sitelerden herhangi bir şekilde virüs tehdidi ile karşılaşılmayacağı vb. her ne nam altında olursa olsun KARDÖKMAK A.Ş. 'nin sorumluluğunu doğurabilecek herhangi bir taahhüt verilmemektedir. Söz konusu linkler, KARDÖKMAK A.Ş. tarafından KULLANICI 'ya kolaylık sağlamak üzere konulmuştur. KARDÖKMAK A.Ş. 'nin; KULLANICI tarafından bu şekilde erişim sağlanan site içerikleri nedeni ile KULLANICI 'nın veya üçüncü şahısların uğrayacağı gerek maddi gerekse manevi zararlar nedeni ile herhangi bir sorumluluğu söz konusu değildir. Bu linkler vasıtası ile ulaşılan sitelere ilişkin tüm riskler KULLANICI 'ya aittir.

İLETİŞİM :

6) KULLANICI tarafından site içeriği hakkında herhangi bir öneride bulunmak vb. herhangi bir konudaki görüş ve önerileri paylaşmak için KARDÖKMAK A.Ş. 'ye gönderilecek mesajlar, e-postalar vb. lerde yer alan bilgiler, KARDÖKMAK A.Ş. tarafından KULLANICI 'ya daha iyi hizmet verilebilmesi amacıyla kullanılabilecektir. Ancak, bu durum KULLANICI tarafından gönderilen e-postaya KARDÖKMAK A.Ş. tarafından mutlaka cevap verileceği şeklinde yorumlanamayacaktır. KULLANICI tarafından ulaştırılan bilgilerin doğruluğu veya tamlığı konusunda KARDÖKMAK A.Ş. 'nin herhangi bir taahhüdü veya garantisi bulunmamaktadır.

7) Yasal zorunluluklar ve yargı kararları nedeniyle oluşması muhtemel durumlara dair uygulamalar saklı kalmak kaydıyla KARDÖKMAK A.Ş. ; KULLANICI bilgilerinin gizliliğinin sağlanması konusunda azami hassasiyet gösterecektir.

Site Map  - Yasal Uyarı  - Web Mail  - Kardökmak A.Ş. Bilgi İşlem 2012 © Tüm Hakları Saklıdır.
Yönetim  -Kardökmak A.Ş. KARDEMİR kuruluşudur.