• For your internship applications, you can send your information to ik@kardokmak.com.tr e-mail address.

Legal Warning

Kardökmak Kardemir Döküm Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Kardökmak”) olarak işbu Kullanıcı Paneli aracılığıyla topladığımız kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve yürürlükte bulunan ilgili mevzuat çerçevesinde; işe alım, değerlendirme, iletişim, yerleştirme ve insan kaynakları faaliyetleri amaçlarıyla iş sözleşmesinin kurulması ve işveren sıfatıyla Kardökmak ‘ın aday başvurularını değerlendirme ve insan kaynakları politikalarını gerçekleştirme kapsamında bu amaçlarla sınırlı olarak işlenecektir.

Bizlerle paylaşmış olduğunuz kişisel veriler, KVKK ve ilgili sair mevzuatın öngördüğü süreler saklı kalmak kaydıyla, işleme amacının gerektirdiği 2 yıl süre boyunca saklanacaktır. Daha detaylı bilgi için, kişisel verilerin korunması ile ilgili Kardökmak Aydınlatma Metni ’ni  inceleyebilir ve KVKK’nın 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu (Bu form iş başvuru formu değildir) ile belirlenen usullere uyarak gönderebilirsiniz.

Konu ile ilgili detaylı bilgi almak ve İlgili Kişi Başvuru Formu’na ulaşmak için tıklayın. (Bu form iş başvuru formu değildir.)

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Çalışan Adayı Aydınlatma Metni’ne erişmek için tıklayın.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Stajyer Adayı Aydınlatma Metni’ne erişmek için tıklayın.