loader image

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu: Kardökmak Kardemir Döküm Makine Sanayi ve  Ticaret  A.Ş. 

Kardemir Fabrika Sahası, Müdürler Bloğu Kat:3 78130 Merkez / Karabük

Kardökmak Kardemir Döküm Makine San. ve  Tic. A.Ş. (“Kardökmak”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili veri sahiplerini aydınlatmak amacıyla işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Genel Aydınlatma Metni’ni hazırladık.

  • Çalışanlar
  • Çalışan Adayları
  • Stajyerler
  • Tedarikçi Yetkilileri
  • Tedarikçi Çalışanları
  • Ürün veya Hizmet Alan Kişiler
  • Alt Yüklenici (Taşeron) Çalışanları
  • Ziyaretçiler

Çalışanlara ait işlenen kişisel veriler hakkında ayrıntılı bilgiler sadece çalışanlarımızın erişebileceği şekilde yayınlanmakta olup, kendilerine bu konuda ayrıntılı bilgilendirme yapılmıştır. Kardökmak eski çalışanı iseniz işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan başvuru kanallarından birisini kullanarak çalışan olduğunuz dönemde işlenen kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanabilirsiniz.

Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler : Ad, Soyad, Doğum Yeri, Doğum Tarihi ,Cinsiyet ,Sgk No, Tc Kimlik No, Ehliyet Bilgisi, Fotoğraf, Medeni Durum, Anne Adı, Baba Adı

Kişisel Veri İşleme Amaçları : Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler :

Kişisel Veri İşleme Amaçları :

Özlük Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler :

Kişisel Veri İşleme Amaçları :

Mesleki Deneyim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler :

Kişisel Veri İşleme Amaçları :

Referansa Ait Bilgiler

İşlenen Kişisel Veriler :

Kişisel Veri İşleme Amaçları :

Aile Bilgilerine Ait Bilgiler

İşlenen Kişisel Veriler :

Kişisel Veri İşleme Amaçları :

Sağlık Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler :

Kişisel Veri İşleme Amaçları :

Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler :

Kişisel Veri İşleme Amaçları :