KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu: Kardökmak Kardemir Döküm Makine Sanayi ve  Ticaret  A.Ş. 

Kardemir Fabrika Sahası, Müdürler Bloğu Kat:3 78130 Merkez / Karabük

Kardökmak Kardemir Döküm Makine San. ve  Tic. A.Ş. (“Kardökmak”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili veri sahiplerini aydınlatmak amacıyla işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Genel Aydınlatma Metni’ni hazırladık.

  • Çalışanlar
  • Çalışan Adayları
  • Stajyerler
  • Tedarikçi Yetkilileri
  • Tedarikçi Çalışanları
  • Ürün veya Hizmet Alan Kişiler
  • Alt Yüklenici (Taşeron) Çalışanları
  • Ziyaretçiler

Çalışanlara ait işlenen kişisel veriler hakkında ayrıntılı bilgiler sadece çalışanlarımızın erişebileceği şekilde yayınlanmakta olup, kendilerine bu konuda ayrıntılı bilgilendirme yapılmıştır. Kardökmak eski çalışanı iseniz işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan başvuru kanallarından birisini kullanarak çalışan olduğunuz dönemde işlenen kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanabilirsiniz.

Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler : Ad, Soyad, Doğum Yeri, Doğum Tarihi ,Cinsiyet ,Sgk No, Tc Kimlik No, Ehliyet Bilgisi, Fotoğraf, Medeni Durum, Anne Adı, Baba Adı

Kişisel Veri İşleme Amaçları : Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler : Telefon Numarası, İletişim Adresi, Yakının Telefon Numarası
Kişisel Veri İşleme Amaçları : Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Özlük Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler : Askerlik Durum Bilgisi, Eğitim Geçmişi Ve Detayları, Çalışma Geçmişi Ve Detayları

Kişisel Veri İşleme Amaçları : Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Mesleki Deneyim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler : Bilgisayar Kullanım Bilgisi, Yabancı Dil Bilgisi, Mesleki Yeterlilik Kurumu Belgeleri Numarası, Meb Belgeleri Ve Diğer Belge Numarası, Iş Güvenliği Ile Ilgili Belge Ve Eğitimler

Kişisel Veri İşleme Amaçları : Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Referansa Ait Bilgiler

İşlenen Kişisel Veriler : Ad Soyad, İş Yeri, Meslek, Telefon Numarası

Kişisel Veri İşleme Amaçları : Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Aile Bilgilerine Ait Bilgiler

İşlenen Kişisel Veriler : Çocuk adı, Anne/baba/ çocuk/eş iletişim bilgisi

Kişisel Veri İşleme Amaçları : Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Sağlık Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler : Kan Grubu Bilgisi, Sağlık Durumuna İlişkin Bilgiler, İlaç/Protez Bilgisi, İş Kazası Bilgisi

Kişisel Veri İşleme Amaçları : Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler : Adli Sicil Kaydı

Kişisel Veri İşleme Amaçları : Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Stajyerlere ait işlenen kişisel veriler hakkında ayrıntılı bilgiler stajyerlerimizin erişebileceği şekilde yayınlanmakta olup, kendilerine bu konuda ayrıntılı bilgilendirme yapılmıştır. Kardökmak eski stajyeri iseniz işbu Aydınlatma Metni ’nde yer alan başvuru kanallarından birisini kullanarak stajyer olduğunuz dönemde işlenen kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanabilirsiniz.

Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler : Ad Soyad,

Kişisel Veri İşleme Amaçları : İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Mal/ Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler : Cep Telefonu, E-Posta Adresi
Kişisel Veri İşleme Amaçları : İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Mal/ Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler :Kamera Kayıtları

Kişisel Veri İşleme Amaçları : Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler :Kamera Kayıtları

Kişisel Veri İşleme Amaçları : Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler : Ad Soyad, İmza

Kişisel Veri İşleme Amaçları : İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi

İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler : Telefon Numarası, Fax Numarası
Kişisel Veri İşleme Amaçları : İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi

Müşteri İşlem Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler : Talep Numarası

Kişisel Veri İşleme Amaçları : İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Alt Yüklenici (Taşeron) Çalışanlarına ait işlenen kişisel veriler hakkında, evrak teslimi esnasında ayrıntılı bilgilendirme yapılmaktadır.

Dilerseniz işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan başvuru yöntemlerinden birisini kullanarak işlenen kişisel verilerinize ilişkin taleplerinizi iletebilir ve haklarınızı kullanabilirsiniz.

Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler : Ad Soyad,

Kişisel Veri İşleme Amaçları : İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Mal/ Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler : Cep Telefonu, E-Posta Adresi
Kişisel Veri İşleme Amaçları : İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Mal/ Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler :Kamera Kayıtları

Kişisel Veri İşleme Amaçları : Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi