Enerji, Çevre ve İSG

Dünya’da üretimin kıt kaynaklarla gerçekleştiğinin bilinciyle çevre ve isg ile alakalı ulusal ve uluslararası kurallara uyarak kaynakların kullanımında farkındalık yaratmak ve bu farkındalıkla ülkemize ve dünyaya fayda sağlamak amacındayız.

Dünya’daki enerji kaynakları kıt ve bu durumu göz önünde bulundurarak gelecek nesillere daha temiz daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak istiyoruz.

Slide Üniversitelerin alternatif enerji kaynaklarına yönelik mühendislik çalışmalarına destek vererek insanlığın alternatif çözümler üretmesine öncü oluyor ve çevre sorunlarına karşı hep birlikte mücadele ediyoruz. Alternatif enerji sektöründe rüzgar türbini parçaları imal ediyoruz. Alternatif enerji sektörünün taleplerini karşılayarak emisyon konusunda Kardökmak olarak çözüm için katkı sağlıyoruz.

İnsan ve çevre etkisini göz önünde bulundurarak oluşabilecek riskleri minimize etmeyi ve tüm çalışanlarla birlikte çevre ve iş güvenliği şartlarını iyileştirmeyi hedefliyoruz. Bu amaçla faaliyetlerimizin yürütülmesi sırasında;

  • Yürürlükteki Çevre ve İSG konuları ile ilgili tüm yasal mevzuata ve diğer uluslararası anlaşmalara uyacağımıza,
  • Yönetim Sisteminin performansını ve etkinliğini izlemek, ölçmek ve bu faaliyetlerin devamlılığını sağlayarak Çevre ve İSG performansını sürekli iyileştirmeyi sağlayacağımızı,
  • Başarılı olmak ve hedeflerimize ulaşmak amacıyla, çalışanlarımızda Çevre ve İSG bilincinin oluşmasını sağlamayı ve bu maksatla gerekli eğitimleri vereceğimizi,
  • Faaliyetlerimiz sonucunda oluşabilecek Çevre etkilerinin ve İSG risklerinin belirlenmesini ve bu riskleri minimize etmeyi,
  • Tüm çalışanlarımız ile birlikte taşeronlar ve misafirlerimizin güvenliğini sağlamak için yeterli önlemleri almayı, Çevre ve İSG politikamızı, KARDÖKMAK A.Ş. adına çalışan tüm kişilere duyurup, topluma ve ilgili tüm kuruluşlara açık tutacağımızı taahhüt ederiz.

Slide