loader image

Dünya’da üretimin kıt kaynaklarla gerçekleştiğinin bilinciyle çevre ve isg ile alakalı ulusal ve uluslararası kurallara uyarak kaynakların kullanımında farkındalık yaratmak ve bu farkındalıkla ülkemize ve Dünya’ya fayda sağlamak amacındayız.

Üretimin her anında enerji verimliliği ilkesini esas alıyor sürekli iyileştirme politikasıyla üretkenliğimizi artırmayı hedefliyoruz.
Dünya'daki enerji kaynakları kıt ve bu durumu göz önünde bulundurarak gelecek nesillere daha temiz daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak istiyoruz.

Alternatif Enerji Kaynaklarına Destek

Üniversitelerin alternetif enerji kaynaklarına yönelik mühendislik çalışmalarına destek vererek insanlığın alternatif çözümler üretmesine öncü oluyor ve çevre sorunlarına karşı hep birlikte mücadele ediyoruz. Alternatif enerji sektöründe rüzgar türbini parçaları imal ediyoruz. Alternatif enerji sektörünün taleplerini karşılayarak emisyon konusunda Kardökmak olarak çözüm için katkı sağlıyoruz.

"daha iyi bir gelecek için daha iyi bir çevre"